Wat is een aandelensplitsing?

Wat gebeurt er met het aandeel bij een splitsing?

De beurs vormt in de praktijk altijd een beetje een avontuurlijke omgeving om in te vertoeven. Dit omdat er zomaar iets kan gebeuren wat je op voorhand stiekem niet aan had zien komen.

Neem nu bijvoorbeeld het zogenaamde splitsen van aandelen. Voor heel wat beleggers geldt dat ze dit best een beetje bijzonder vinden. Voor velen geldt ook dat ze zich niet precies bewust zijn van dat wat er dan eigenlijk exact gebeurt.

Gelukkig zijn wij er om hier duidelijkheid in te scheppen. Wil jij ook graag precies achterhalen wat er nu eigenlijk gebeurt bij het splitsen van een aandeel? Dan is het zeker de moeite waard om even de informatie hieronder door te nemen.

Wat is een aandelensplitsing nu precies?

aandelensplitsingBinnen de markt kan er op verschillende manieren worden verwezen naar een zogenaamde aandelensplitsing. Vaak wordt er dan ook gesproken over een zogenaamde “stock split”.

Zoals de naam in beide gevallen duidelijk maakt, vindt er als het ware een gebeurtenis plaats waarbij de aandelen van een bedrijf in verschillende stukken worden “gekapt”. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat er sprake kan zijn van een 5-voor-1 splitsing.

Hierbij wordt elk aandeel gedeeld door vijf. Had jij dus met andere woorden voor de splitsing één aandeel van de onderneming in kwestie? Dan zijn dat er na afloop van de splitsing vijf geworden.

Het spreekt voor zich dat deze gebeurtenis ook een bepaalde invloed uitoefent op de prijs van het aandeel in kwestie. Concreet is er eigenlijk niets veranderd aan het bedrijf achter het aandeel.

Dit betekent dat de prijs van het aandeel wel de correcte waarde van de onderneming moet weerspiegelen. Bedroeg de kostprijs van een aandeel voor de splitsing 1.000 euro?

Dan zou dat binnen het voorbeeld zoals op deze pagina aangegeven nu 200 euro zijn. We moeten de oorspronkelijke aandelenprijs van 1.000 euro immers delen door vijf. Dit komt neer op een waarde van 200 euro per aandeel.

Omdat je in ruil voor jouw ene aandeel vijf exemplaren hebt ontvangen verandert er uiteraard niets aan de totale waarde van de aandelen waar je zelf over beschikt.

Waarom voeren bedrijven dan eigenlijk een aandelensplitsing door?

De situatie is op de beurs door de jaren heen aanzienlijk veranderd. Vroeger was het dan ook eigenlijk zo dat alleen (of voornamelijk) grote partijen over de mogelijkheid beschikten om te beleggen in aandelen op de beurs.

Tegenwoordig is de markt natuurlijk ook een flink stuk toegankelijker geworden voor de kleine(re) beleggers.
Wanneer de prijs van een bepaald aandeel sterk is gestegen kan dat ervoor zorgen dat ze heel wat minder toegankelijk wordt voor de kleinere beleggers.

Door de aandelen te splitsen kunnen particulieren ook beleggen met weinig geld.

Een bekend aandeel dat er in het verleden voor koos om een aandelensplitsing door te voeren was bijvoorbeeld Tesla.

Op het moment van de splitsing noteerde ze tegen een waarde van 2000 dollar aan de beurs. Plots werd die waarde gedeeld door vijf waardoor een aandeel nog “maar” 400 dollar waard was. Dit zorgde ervoor dat het aandeel voor heel wat meer beleggers een stuk toegankelijker werd.

In eerste instantie zou er dus gesteld kunnen worden dat het splitsen van aandelen dus voornamelijk een psychologisch effect dient. Het aandeel wordt door de splitsing namelijk goedkoper gemaakt. Daardoor wordt ze toegankelijker voor een grotere groep beleggers.

Voor de partijen die reeds hadden geïnvesteerd op het moment van de splitsing is er eigenlijk geen verschil. Hun waarde wordt niet aangetast. Alleen de hoeveelheid aandelen die ze in bezit hebben wordt aangepast.

Aandelensplitsing voor een verhoging van de liquiditeit

aandelensplitsingNaast bovenstaande kan er in de praktijk eveneens worden vastgesteld dat een aandelensplitsing de liquiditeit van een aandeel kan vergroten. Dit was in het verleden zeker het geval bij Tesla, maar ook bij met name Apple die eveneens een aandelensplitsing doorvoerde.

Het spreekt echter voor zich dat deze aandelen de hogere liquiditeit eigenlijk niet persé nodig hadden, maar toch is het mooi meegenomen. Aandelen die in de praktijk zeer vaak worden verhandeld zijn standaard veel meer liquide in vergelijking met aandelen waar slechts een beperkte handel in bestaat.

Zelfs wanneer er reeds sprake is van een aandeel zoals dat van Apple of Tesla met een hoge liquiditeit kan er na het plaatsvinden van een stock split worden vastgesteld dat deze nog wat meer wordt verbeterd.

Duidelijk zijn er niet alleen maar psychologische voordelen verbonden aan het uitvoeren van een aandelensplitsing. In ieder geval heeft de informatie op deze pagina duidelijk gemaakt dat je als investeerder of belegger een dergelijke stock split in de praktijk helemaal niet hoeft te vrezen. In principe is er immers geen echt nadeel aan verbonden.

Begin te handelen bij eToro