Wat zijn Smart Contracts?

Wat zijn Smart Contracts en wat kun je ermee?

Als je je een beetje hebt verdiept in cryptocurencies dan heb je vast wel eens van smart contracts (slimme contracten) gehoord. Maar wat zijn smart contracts en hoe werken ze?

In dit artikel ga ik je op een simpele manier het volgende uitleggen:

 • Wat is een smart contract?
 • Hoe werken ze?
 • Welke toepassingen hebben smart contracts?
 • Wat zijn de voor- en nadelen?

Wat is een smart contract?

Een smart contract is een digitaal protocol waarvan de afspraken in codetaal staan opgeslagen op de blockchain. De afspraken zijn traceerbaar en onomkeerbaar.

Bijvoorbeeld “Zodra Juan 5.000 euro heeft overgemaakt op de rekening van Pedro zullen de producten automatisch geleverd worden”.

In het slimme contract staan alle voorwaarden van de overeenkomst geprogrammeerd. Wordt er niet aan de voorwaarden die in het slimme contract staan voldaan dan zullen er automatisch zonder tussenkomst van een derde partij stappen worden genomen.

Geen tussenkomst derde partij
Door het uitschakelen van de derde partij (controlerende partij) wordt het voor beide personen of bedrijven die betrokken zijn bij de overeenkomst een stuk makkelijker en goedkoper zaken te doen.

Komt een van beide partijen de belofte die is opgesteld in het contract niet na dan zullen er zonder tussenkomst van een advocaat of andere jurist stappen worden ondernomen.

Dit is ook een van de nadelen van smart contracts omdat er geen uitzonderingen meer worden toegepast en ieder menselijk aspect verloren gaat.

Betalingsregeling
Een betalingsregeling is door het gebruik van een slim contract niet mogelijk ondanks dat beide partijen altijd op een goede manier zaken hebben gedaan.

Een smart contract toont geen empathie en is onverbiddelijk.

Slimme contracten

Het doel van een smart contract is om een betere digitale beveiliging te bieden dan bij normale overeenkomsten.

Met het gebruik van een smart contract zijn kosten te besparen omdat de tussenkomst van bijvoorbeeld een notaris niet meer nodig is.

Bij veel cryptocurrencies is het mogelijk om met smart contracts te programmeren.

Het voordeel van de bovengenoemde transactie is dat deze zonder tussenkomst van een derde persoon kunnen worden uitgevoerd. Normaal zou hier nog een autoriteit tussen zitten die de transactie controleert. Bij een slim contract is de tussenpersoon niet nodig.

Het idee achter de smart contracts bestaat al sinds 1994. Ze zijn in het leven geroepen om gedecentraliseerde systemen te laten werken in combinatie met zelf uitvoerbare contracten.

Kenmerken

 • Smart contracts zijn vertrouwelijk en worden automatisch en onpartijdig uitgevoerd
 • De contracten zijn betrouwbaar omdat er niet gerommeld kan worden met data
 • Bovendien zijn transacties inzichtelijk voor iedereen
 • Doordat alles via de blockchain loopt worden er altijd back-ups gemaakt. Het verlies van belangrijke data is dan ook niet mogelijk
 • Er is geen ‘middle men’ nodig voor het opstellen van contracten en de handhaving ervan
 • Notarissen en advocaten worden overbodig

Hoe werken Smart Contracts?

De werking van een smart contract is theoretisch vrij simpel. Zoals we in het voorbeeld al zagen is het niets anders dan dat als persoon A geld overmaakt aan B, A automatisch de producten of diensten ontvangt zonder tussenkomst van een autoriteit. De contracten zijn geschreven in computercode.

De computertaal die wordt gebruikt is afhankelijk van het platform. Bij Ethereum (ETH) wordt een andere programmeertaal gebruikt dan bij Bitcoin (BTC).

Waarom zijn smart contracts verbonden met de blockchain?

Als we een normale overeenkomst sluiten bijvoorbeeld bij het verkopen van een huis dan komt deze tot stand door de tussenkomst van een notaris.

Bij slimme contracten wordt deze onafhankelijke partij overgeslagen.

De blockchain technologie vervangt deze onafhankelijke partij om alles wat in het contract staat op een eerlijke manier te laten verlopen.

De blockchain is volledig gedecentraliseerd. Alle handelingen die er op een chain gebeuren worden geverifieerd door de computers binnen het netwerk. Fraude met de gegevens is hierdoor uitgesloten.

Wat kan je met smart contracts?

Als je een smart contract overeenkomt en beide partijen komen hun verplichtingen na dan weet het slimme contract welke vervolg actie er moet worden ondernomen.

Je kunt hierbij denken dat zodra er een bedrag op persoon A zijn rekening is gestort door persoon B, persoon B de sleutel van het gekochte huis ontvangt.

Of als persoon A (koper) een product heeft ontvangen dan zal automatisch het geld vrij komen en op de rekening van persoon B (verkoper) worden bijgeschreven.

Toepassingen

Overheid

Een voor de hand liggende toepassing kan het stemmen voor de Tweede Kamer verkiezingen zijn. Nu worden de stemmen nog met de hand geteld. Als je het stemmen zou laten verlopen via slimme contracten dan zal het stemmen en identificeren van de stemgerechtigden zonder fraude kunnen verlopen.

Gezondheidszorg

In de gezondheidszorg zouden Smart Contracts toegepast kunnen worden. Je voorkomt zo dat patiënten gegevens ingezien kunnen worden door mensen die hiervoor geen toestemming hebben.

Vakanties

Als je nu een huis huurt of een kamer dan ben je afhankelijk van een tussenpersoon. Voor deze derde partij betaal jij een commissie voor zijn geleverde diensten. Met een Smart Contract is deze derde partij over te slaan.

In de slimme overeenkomst komt te staan als persoon A geld heeft ontvangen van persoon B dan zal de toegang tot het huis of kamer in de genoemde periode toegankelijk zijn voor persoon B.

Registratie en wisseling van eigendom

Dankzij smart contracts kunnen we onze eigendommen digitaal vastleggen. Ze kunnen digitaal verhandeld worden zonder dat er aan de betrouwbaarheid getwijfeld hoeft te worden.

Als we officiële afspraken maken met een bedrijf of iemand dan wordt dit vast gelegd in een overeenkomst. Om te zorgen dat deze afspraken nagekomen worden hebben we een tussenpersoon nodig. De tussenpersoon kan een bank, een accountant of de overheid zijn.

Met het gebruik van smart contracts kunnen we deze derde partij overslaan. Dit bespaart op de kosten.

De voordelen van slimme contracten zijn:

 • Een smart contract is zelf-uitvoerend waardoor er geen derde partij nodig is om de overeenkomst tot stand te laten komen. Dit bespaart geld
 • Smart contracts worden uitgevoerd op de blockchain waardoor er niet gerommeld kan worden met de data. De code van de contracten is transparant en voor iedereen inzichtelijk
 • Smart contracts worden uitgevoerd op de blockchain wat betekent dat er altijd een back-up is
 • De transacties en afspraken zijn encrypted wat enorm veilig is

Nadelen

Aan het gebruik van Smart Contracts zijn ook nadelen verbonden. Doordat het allemaal nog erg nieuw is zullen er nog kinderziektes uit gehaald moeten worden.

Een ander nadeel is dat het menselijk aspect bij het gebruik van slimme contracten volledig verdwijnt. Er is geen ruimte voor uitzonderingen met alle vervelende gevolgen van dien.

Conclusie

Ik hoop dat je nu weet wat een smart contract is en wat de mogelijkheden zijn. Door de slimme contracten is veel geld te besparen doordat je bij een transactie of afspraak niet afhankelijk van een derde tussenliggende partij bent die betaald moet worden.

Let wel dat smart contracts nog een vrij nieuw begrip is en dat het zijn toegevoegde waarde nog moet gaan bewijzen.