De drie wensen van beleggers

Een goede belegger streeft naar een hoog rendement, weinig risico en geringe kosten. Beleggen is helaas nooit zonder risico. Bovendien brengen beleggingen waar je een hoog rendement kunt verwachten vaak een hoger risico met zich mee. Ook is beleggen nooit zonder kosten.

Toch kan ook jij een goede belegger worden. Goede beleggers bereiden zich goed voor. Ze weten welke risico’s ze kunnen lopen. Bovendien weten ze hoe ze de die risico’s kunnen beperken. Jij kunt ook leren beleggen op deze manier alleen dit vergt wel wat inspanning.

Blijf op de hoogte van de risico’s

Beleggingsrisico’s kunnen erg verschillen. Er zijn beleggingscategorieën die erg risicovol zijn. Andere beleggingscategorieën zijn relatief veilig. Wil je geen hoog risico lopen? Dan moet je niet in risicovolle fondsen beleggen. Zorg dus dat je weet welke beleggingscategorieën risicovol zijn.

Hoog rendement
Je kunt onder andere beleggen in aandelen, obligaties, en beleggingsfondsen. Risicovoller is het handelen in producten als opties en sprinters. Dit zijn producten die een hoog rendement kunnen opleveren, Ze kunnen echter ook zorgen voor grote verliezen.

Het is verstandig om de vraag te beantwoorden of je een groot risico wil lopen? Wil je dat risico niet lopen? Dan is het in ieder geval onverstandig om te handelen in opties en sprinters. Bedenk dat beleggen nooit zonder risico’s is. Ook bij het beleggen in aandelen, obligaties en beleggingsfondsen kun je deel van je inleg verliezen. Het is belangrijk om je te verdiepen in de risico’s van de verschillende beleggingscategorieën.

De risico’s van beleggingsfondsen

De waarde van de beleggingen in een beleggingsfonds kan dalen of stijgen, soms zelfs met enkele procenten per dag. Wie belegt in een beleggingsfonds loopt dus altijd koersrisico’s. Een ander risico is het debiteurenrisico. Een beleggingsfonds belegt in meerdere bedrijven.

Toch loop je het risico dat je een groot deel van je inleg kwijtraakt als een van de bedrijven in het beleggingsfonds failliet gaat, want de waarde van het beleggingsfonds kan dan aanzienlijk dalen. Je bent dan dus een groot deel van je inleg kwijt.

Tip: beleg alleen als je je vooraf goed heb verdiept in het beleggen. Met de online cursus van 6 weken ben je goed voorbereid en loop je minder risico op een teleurstelling.

Aandelen in het beleggingsfonds
Zijn de aandelen in het beleggingsfonds niet in euro’s genoteerd of handelen bedrijven in het beleggingsfonds veel met landen met een andere valuta dan de euro? Dan loop je als belegger in het beleggingsfonds een valutarisico.

Beleggingsfondsen hebben vaak verplichtingen naar de beleggers in hun fonds. Ze keren soms jaarlijks dividend uit. Wordt er te weinig gehandeld in de aandelen in het beleggingsfonds? Dan kan het beleggingsfonds mogelijk niet aan zijn verplichtingen naar de beleggers in hun fonds voldoen. Als belegger loop je dus ook een liquiditeitsrisico.

Bedenk dat sommige beleggingsfondsen rentegevoelig zijn. Verhoging of verlaging van de rente heeft dan een sterke invloed op de kopers van het beleggingsfonds waarin je hebt belegt. Je loopt dan een renterisico. Sommige beleggingsfondsen beleggen specifiek in een bepaalde sector, bijvoorbeeld in alternatieve energiebronnen. Bedenk dan dat de waarde van het beleggingsfonds sterk afhankelijk is van de ontwikkelingen is die sector. Je loopt dus een sectorrisico.

De risico’s van beleggen in aandelen

Beleggen in aandelen heeft dezelfde risico’s als het beleggen in beleggingsfondsen: het koersrisico, het debiteurenrisico, het valutarisico, het liquiditeitsrisico, het renterisico en het sectorrisico.

Bedenk dat het koersrisico sterk afhankelijk is van de stabiliteit van een bedrijf. Beleg je dus in een bedrijf dat bezig is met het ontwikkelen van bijvoorbeeld nieuwe software? Wellicht blijkt daar toch geen goede markt voor te zijn.

Het kopen van aandelen van dat bedrijf is dus risicovol. Beleggen in een stabiel bedrijf, zoals Unilever, is minder risicovol. Bij een niet stabiel bedrijf is er ook sprake van een debiteurenrisico. Een bedrijf kan toch failliet gaan. Je aandelen zijn dan weinig of niets meer waard.

Bedenk dat aandelen van bedrijven met een hoge beurswaarde (aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de beurswaarde) een laag liquiditeitsrisico hebben. Met een kleiner of minder stabiel bedrijf kan het echter zo slecht gaan dat er niet of nauwelijks in de aandelen van dat bedrijf wordt gehandeld, Bij veel aanbod en weinig kopers daalt doorgaans de koers van een aandeel. Je loopt dan dus een liquiditeitsrisico.

De risico’s van obligaties

Je leent met een obligatie geld aan de overheid of een bedrijf. Als tegenprestatie ontvang je jaarlijks een vaste rente. Helaas zijn ook obligaties niet zonder risico’s.

Waarde van een obligatie
Ook met obligaties loop je een koersrisico, want de waarde van een obligatie kan tijdens de looptijd minder worden dan de nominale waarde. Bovendien loop je een debiteurenrisico. Het bedrijf waar je geld aan hebt geleend kan in een zodanig financiële positie raken dat rente en aflossing van de obligatie niet meer kunnen worden betaald. Je kunt dan als obligatiehouder je inleg geheel of gedeeltelijk verliezen.

Wil je dat voorkomen? Sluit dan een obligatielening af met een hoge rating. Die rating geeft namelijk een goede indicatie van de kredietwaardigheid van een bedrijf.

Een niet denkbeeldig risico van obligaties is het renterisico. Een stijgende rentekoers op de kapitaalmarkt heeft doorgaans een dalende obligatiekoers tot gevolg, terwijl bij een dalende rentekoers op de kapitaalmarkt de obligatiekoersen doorgaans stijgen. Bovendien hebben obligaties een beleggingsrisico. Bij aflossing van de obligatie, tussentijds of op het einde, kan de rente van de obligatie hoger zijn dan de marktrente. Dat heeft tot gevolg dat rendement lager is dan gehoopt.

De risico’s van opties

Heb je opties? Dan heb je het recht om een aandelen of een andere onderliggende waarde te kopen of te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Door de hefboomwerking van opties schommelt de verkoopwaarde van opties sterker dan die van de onderliggende waarde.

Verwacht je dat de onderliggende waarde gelijk blijft of gaat dalen? Schrijf dan een call-optie. Stijgt de koers? Dan loop je het risico dat je de onderliggende waarde moet kopen tegen de hogere beurskoers. Je kunt dan een aanzienlijk verlies leiden.

Verwacht je dat de onderliggende koers gelijk blijft of gaat stijgen? Schrijf dan een put-optie. Daalt de koers? Dan loop je het risico dat je de onderliggende waarde moet kopen voor de uitoefenprijs. Deze uitoefenprijs kan aanzienlijk hoger zijn dan de beursprijs. Je kunt dus een aanzienlijk verlies leiden.

Het beperken van risico’s

Beleggen is niet zonder risico’s, maar je kunt die risico’s wel beperken. Het is belangrijk om je beleggingen te spreiden over verschillende beleggingscategorieën. Beleg dus niet uitsluitend in aandelen of in onroerend goed. Wil je geen hoge risico’s lopen? Vermijd dan het beleggen in opties. Beleggingen met een kans op een hoog rendement kunnen toch tot grote verliezen leiden.